בובה 400 getcwd שגיאה '’

Technical Note puppet: Could not retrieve catalog from remote server Error 400 על שרת “אין אפשרות לנתח לסביבה” getcwd Puppet Master Version 2.7.18. Puppet Agent Version 2.7.18. סרוגים 400 שגיאה “לא יכולתי לנתח את הסביבה: ענק’ occurs on an otherwise normally

קראו עוד →