דיסקי בדיקה מרחוק באמצעות IPMI וניתוב מחדש של התקנים

אבחון בעיות בדיסק קשיח בדרך כלל דורש אתחול לתוך DOS ושימוש במצב IDE ב-BIOS. זה מאתגר כאשר אין לך תקליטון DOS או השרת נמצא במיקום מרוחק.

SeaTools של Seagate עבור DOS הוא כלי שימושי לבדיקות דיסק קשיחות. שימוש IPMI, אני יכול להוריד את תמונת ISO לתחנת העבודה המקומית שלי ולהפנות אותו כדי לבצע אתחול שרת מרוחק.

היה צורך לשנות את מצב SATA ל "IDE" כדי לאפשר שירות SeaTools כדי לאתר את הדיסקים.

מרחוק כונן קשיח בדיקה

Running SeaTools on a remote server using an ISO located on my local workstation.

פועל SeaTools בשרת מרוחק באמצעות ISO נמצאת על תחנת העבודה המקומית שלי.

תוצאות בדיקות

ביש מזל, אך טוב לדעת.

Remote disk diagnostics show failure.

אבחון דיסק מרוחק להראות כישלון.

נובמבר 25, 2013 פורסם על ידי ג'ון Jaroker הגיש ב: חומרה