אודות אתר זה

אתר זה הנו בבעלות ומופעל על ידי, ג'ון Jaroker. הפרויקט הנוכחי שלי הוא SOFIns, www.sofins.com, שירות אוטומציה וגישה מרחוק IT המאפשר למומחים טכניים לרישוי שירותים מקצועיים. העבודה הקודמת שלי נעה בין מסחור טכנולוגית גלם במעבדות בל של לוסנט לייזום שירותים חדשים לחברות מבוססות.

מפת אתר

הודעות